P · A
· BREDENBERG ·


Tjänster

Vi tillhandahåller följande tjänster;

  • Revision
  • Skatterådgivning
  • Ekonomistyrning
  • Ekonomisystem
  • Samgåenden/förvärv av företag
  • Generationsskiften
  • Redovisning
  • Upprättande av bokslut och årsredovisning