P · A
· BREDENBERG ·


Kunder

Vi har fått förtroendet att vara revisorer i en mycket bred kundkrets. Vi arbetar i princip med alla typer av branscher från små ägarledda företag till medelstora bolag och stiftelser. Vi är revisorer i företagsformer såsom;

  • Aktiebolag
  • Handelsbolag/kommanditbolag
  • Ekonomiska föreningar
  • Stiftelser
  • Ideella organisationer