P · A
· BREDENBERG ·


Medarbetare

Peter Bredenberg
Auktoriserad revisor

Peter har arbetat på bl. a. Ernst & Young och Hagströmer & Qviberg Fondkommision


Anna Bredenberg
Revision / Skattekonsult

Anna har förflutet från Skatteverket och Öhrlings PriceWaterhouseCoopers.


Matilda Bredenberg
Assistent

Max Nordling
Assistent